En modern mekanisk verkstad

Allmeko i Norrköping är till för dig som behöver en modern mekanisk verkstad. Vi är allsidiga, har en varierad maskinpark och mycket professionella medarbetare. Dessutom har vi uppdrag från både små och stora industrier i olika branscher, så vi vet att vi är väl rustade att möta de behov som finns i tillverkningsindustrin. Berätta vad du behöver så ser vi till att du får en intelligent lösning.

Specialister på maskiner, verktyg och kugghjul

Våra specialiteter är maskinrenoveringar, tillverkning och renovering av maskinkomponenter, verktygstillverkning och kugghjulsfräsning. Av tradition är det enstyckstillverkning som dominerar våra uppdrag. Vi gör också viss mindre serietillverkning av mekaniska detaljer, men är inte alls främmande för större serietillverkning. Eftersom vi har allt som behövs i form av lokaler, maskiner och kunskap är inte större serietillverkning något problem.

Allsidighet är vårt nyckelord

Allsidighet är ett nyckelord på Allmeko. Vi tillverkar allt från de minsta komponenterna i fotoutrustningar till stora arbetsstycken på flera ton för rymd- och kärnkraftsindustrin.

Här kan du läsa mer om våra tjänster och maskiner

_xx23